strøjer tegl søg

Unity 1

Unity 1

Unity 1 indgår som det yderste lag i en systemløsning, der kræver professionel rådgivning, for at den samlede konstruktion overholder tekniske krav og værdier.

Unity 1 produceres i farver baseret på et udvalg af vores sortiment i blødstrøgne facadesten og leveres efter ordre til den enkelte opgave.

Beklædningstegl
Loading...

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X
Share This