strøjer tegl søg

Teglbjælker og tegloverliggere

Strøjer Tegl leverer forspændte tegloverliggere og teglbjælker til dit byggeri – også til dig som vil sætte nye standarder for æstetik og arkitektur. Vi leverer komplet dokumentation på statisk beregning og detailtegninger for både overliggere og bjælker – efter behov. Som en særlig service modtager du også en monteringsoversigt – specifikt lavet til dit projekt. Dette sikrer, at du kender placeringen for hver enkelt overligger. Vi har produktionsteknikken, kvalitetsstyringen og ekspertisen, som sikrer at vores produkter opfylder normmæssige krav og behovet for statisk dokumentation.Tegloverliggere og teglbjælker produceres i vid udstrækning som skræddersyede løsninger til forskellige projekter. Vi står klar med råd og vejledning og kan løse mange forskellige opgaver.

FOR TEKNISK INFORMATION OG BEREGNING KONTAKT:
Andreas West · T +45 63 74 63 23 · aw@strojertegl.dk

1-skifte-overligger

1-skifte-overligger

En tegloverligger er en del af det bærende element og opnår bæreevnen sammen med det overliggende murværk. Fuld bæreevne opnås, når overliggeren er muret sammen med det overliggende murværk og danner dermed en komposit teglbjælke.

Facadeoverligger

Facadeoverliggere produceres af mursten med samme farve/fra samme brænding som murstenene leveret til resten af byggeriet – derfor producerer vi altid facadeoverliggere efter ordre.

Mål på 1-skifte-overligger

1SkifteOverligger_Fig1

I tabellen herunder kan du aflæse, hvor mange skifter der som minimum skal være i det bærende element (inkl. overligger), for at overliggeren til et givent murhul bliver selvbærende. I murhulbredden er der taget højde for forbandet i murværket, således at den tilhørende overligger kan flyttes til højre eller venstre uden at det går ud over det anbefalede vederlag.

 

OBS! Tabellen kan ikke anvendes ved bærende overliggere og teglbjælker.

standard 1-skifte-overligger

Som standard producerer vi 1-skifte tegloverliggerne i bredderne 11 cm, 17 cm og 27 cm. Øvrige bredder produceres efter ordre. Forspændt 1-skifte standardoverligger leveres op til 14 stens længde. Som standard er alle vores 1-skifte-overliggere forspændte – med 2 stk. armeringstråde fræset ned i stenene. Hvis du ønsker 1-skifte-overliggere med synlige kopender, kan disse ikke forspændes, da murstenen med den synlige ende ikke kan fræses ud, og armeringen kan derfor ikke spændes op.

tværsnit af 1-skifte-overligger

Illustration af de mest anvendte tværsnit for 1-skifte-overliggere:
(Mål er angivet i millimeter)

1SkifteOverligger_TvaersnitFig3

Dimensionering

Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål. For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:

• plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
• lysningsmål (mm)
• belastning
• overliggende antal skifter
• bredde af teglbjælke/overligger
• type opmuringsmørtel

Værd at vide, inden du bestiller

Slamkant på mursten
Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten opad. Nogle murer vælger at mure med slamkanten nedad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende nedad eller opad.

Bestilling
Når du bestiller facadeoverliggere og –bjælker SAMTIDIG med murstenene til resten af byggeriet, er du sikker på, at facadeoverliggere og -bjælker er produceret af mursten med samme farve som de leverede mursten til resten af byggeriet.

montering

Tegloverliggeren skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Under opmuring skal tegloverliggere understøttes med max. understøtningsafstand på 60 cm. Se udføring vejledning for håndtering og montering af tegloverligger til komposit bjælker.

Vægt

Vægten af et teglelement regnes ud fra, at en standardsten incl. støbebeton og stål vejer 3 kg.

2-skifte-overligger

2-skifte-overligger

En tegloverligger er en del af det bærende element og opnår bæreevnen sammen med det overliggende murværk. Fuld bæreevne opnås, når overliggeren er muret sammen med det overliggende murværk og danner dermed en komposit teglbjælke.

Facadeoverliggere

Facadeoverliggere produceres af mursten med samme farve/fra samme brænding som murstenene leveret til resten af byggeriet – derfor producerer vi altid facadeoverliggere efter ordre.

Mål på 2-skifte-overliggere

2SkifteOverligger_Fig1
I tabellen herunder kan du aflæse hvor mange skifter, der som minimum skal være i det bærende element (inkl. overligger), for at overliggeren til et givent murhul bliver selvbærende. I murhulbredden er der taget højde for forbandet i murværket, således at den tilhørende overligger kan flyttes til højre eller venstre uden at det går ud over det anbefalede vederlag.

2SkifteOverligger_Fig2

OBS!
Tabellen kan ikke anvendes ved bærende overliggere og teglbjælker.)

Standard 2-skifte-overligger

Som standard er alle vores 2 skifte overliggere forspændte – med 4 stk. armeringstråde fræset ned i stenene. Forspændt 2-skifte standardoverligger leveres op til 22 stens længde.

Tværsnit 2-skifte-overligger

Illustration af de mest anvendte tværsnit for 2-skifte-overliggere:
(Mål er angivet i millimeter)
2SkifteOverligger_Fig3

Dimensionering

Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål.
For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:
• plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
• lysningsmål (mm)
• belastning
• overliggende antal skifter
• bredde af teglbjælke/overligger
• type opmuringsmørtel

Værd at vide, inden du bestiller

Slamkant på mursten
Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten opad.
Nogle murer vælger at mure med slamkanten opad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende nedad eller opad.

Bestilling
Når du bestiller facadeoverliggere og –bjælker SAMTIDIG med murstenene til resten af byggeriet, er du sikker på, at facadeoverliggere og -bjælker er produceret af mursten med samme farve som de leverede mursten til resten af byggeriet.

Montering

Tegloverliggeren skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Under opmuring skal tegloverliggere understøttes med max. understøtningsafstand på 60 cm. Se udføring vejledning for håndtering og montering af tegloverligger til komposit bjælker.

Vægt

Vægten af et teglelement regnes ud fra, at en standardsten incl. støbebeton og stål vejer 3 kg.

Special-overligger

Special-overligger og bjælker

Hvis murværket skal være bærende eller murhullet er større end 22 stens længde, skal du bruge en special-overligger eller en teglbjælke. En teglbjælke er selvbærende og dermed en selvstændig konstruktion i murværket. Derfor indgår det overliggende murværk ikke i den samlede styrke og har dermed ingen betydning for bæreevnen.

En special-overligger/teglbjælke dækker over mange forskellige typer som blandt andet:
• overliggere/bjælker med mange skifter i højden og bredden
• u-bjælker
• ophængt murværk
• overliggere med synlige kopender
• buede overliggere
• færdiglavede vinkeloverligger

Teglbjælkerne kan leveres i mange bredder, og vi producerer altid special-overliggerne/bjælkerne efter ordre på grundlag af godkendt dimensionering og forbandt.

Eksempler på forskellige udformninger

(Mål er angivet i millimeter)
SpecialOverligger_Fig1

Dimensionering

Hver enkelt tegloverligger og teglbjælke er et stykke håndværk, som udformes efter mål.
For at dimensionere overliggeren/bjælken optimalt, skal vi derfor bruge følgende data:
• plan-, snit-, facade- og også gerne detaljetegninger (hvis muligt)
• lysningsmål (mm)
• belastning
• overliggende antal skifter
• bredde af teglbjælke/overligger
• type opmuringsmørtel

Værd at vide, inden du bestiller

Godkendelse
Ved bestilling af specielle bjælker/overliggere laver vi altid en tegning, som du skal godkende, inden vi producerer emnet.

Placering
Hvis overliggerne skal have en særlig placering i byggeriet – f.eks. have synlig kopender eller være synlig på undersiden – bedes dette oplyses.

Slamkant på mursten
Som standard producerer vi alle teglkonstruktioner med slamkanten opad.
Nogle murer vælger at mure med slamkanten opad. Derfor er det vigtigt at du – inden bestilling – afklarer om slamkanten skal vende nedad eller opad.

Bestilling
Når du bestiller facadeoverliggere og –bjælker SAMTIDIG med murstenene til resten af byggeriet, er du sikker på, at facadeoverliggere og -bjælker er produceret af mursten med samme farve som de leverede mursten til resten af byggeriet.

Montering

Teglbjælken skal monteres med et vederlag på min. ½ sten, dog anbefaler vi et vederlag på 1 sten ved hulmål over 1 meter. Tæt på vederlag kan der være behov for understøtning af hensyn til fugehøjden. Se udføring vejledning for håndtering og montering af teglbjælker. Vores teglbjælker er konstrueret af hele mursten. Det betyder, at teglbjælken arbejder sammen med det øvrige murværk. Der er derfor ikke behov for ekstraforanstaltninger som f.eks. dilatationsfuger omkring teglbjælken.

Vægt

Vægten af et teglelement regnes ud fra, at en standardsten incl. støbebeton og stål vejer 3 kg.

Ydeevnedeklaration


Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X
Share This