strøjer tegl søg

Gartnerbyen, B840

Harild Hus, B928+B938 Projektsten

Bellarækkerne, B541

Sommerlyst, B430, B543

Ø-huset, B420 og B702

Bjerglandsbyen, B422

Myrholm, B546, B512

Amerikahave, B420

Amager Strand, B420

Campus, Roskilde, U3-221

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X