strøjer tegl søg

Tegl er billigst og mest bæredygtigt i længden

BrickStyler_front_310x385

Beregnings- og forskningsresultater fra MT Højgaard og Teknologisk Institut viser, at tegl er det mest rentable byggemateriale til facadeløsninger. MT Højgaards beregninger bygger på en totaløkonomisk vurdering af, hvad facader koster at bygge og vedligeholde over en 50-årig periode og viser, at murede bygninger er de absolut billigste i længden.

Tegl er den langsigtede investering
Generelt er det lidt dyrere at opføre en muret bygning, og det har givet anledning til forestillingen om, at murede ejendomme er dyre. De ekstra indledende materialeomkostninger er imidlertid rigtig godt givet ud.

Ser man alene på anlægsomkostningerne, så ligger det murede byggeri i midten af feltet på 1300-2200 kr. pr. m2, med træfacaden som den billigste (ca. 600 kr. pr. m2) og alu-glas som den dyreste løsning (ca. 3300-6600 kr. pr. m2). Men facader skal vedligeholdes i hele deres levetid og denne merudgift betyder, at billedet skifter overraskende hurtigt.

Materialets egenskaber giver besparelser
Teknologisk Institut vurderer vedligeholdelsesudgiften for teglfacader til lige knap 7 kr. pr. m2 set over en 50-årig periode for et nyt byggeri. Allerede efter kun 10-20 års levetid viser beregningerne dermed, at den samlede kvadratmeter pris for det murede byggeri er markant lavest pga. de meget lave vedligeholdelsesomkostninger. Totaløkonomien bliver således bedre endnu, jo længere tid der går.

Tegl er bæredygtigt på flere måder
CO2-udledning som, opstår når et hus bygges og vedligeholdes, reduceres betragteligt. En bygnings typiske levetid på 50 øges med tegl til det tredobbelte og kræver ikke vedligeholdelse de første 50 år. Dermed spares der lige så meget CO2, som det ville kræve at opføre op til tre nye huse.

Læs mere om totaløkonomi og tegl på www.bygitegl.dk og www.teglapp.dk

 

 

Del denne nyhed:

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X
Share This