strøjer tegl søg

Simon Bach Dalgaard

Salgsansvarlig

Kasper Damsø

Direktør

Henrik Christensen

Fabrikschef

Asbjørn Skjøth Bruun

Produktionschef

Jess Fauerskov Petersen

Driftsleder

Rikke Nordstrøm

Intern salg

Stine Skou

Marketingansvarlig

Marie Mose

Kvalitets- og procesingeniør

Jeanette Schmidt Vogt

Intern salg

Johnny Andersen

Bygningskonstruktør

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X