strøjer tegl søg

B814 Ambra Mista

B810 Terra Mista

B813 Setta Mista

B116 Monaco

B517 Sputnik

B115 Gul

B121 Sebring

B338 Savanne

B333 Monza

B340 Safari

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X