strøjer tegl søg

B840 Mista

B207 Rød

B222 Rådhusblanding

B276 Gammelrød

B221 Goodwood

B224 Kingwood

B420 Mocca Richs

B422 Mocca Nova

B722 Silver Grey

B541 Nova

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X