strøjer tegl søg

Praksis og vejledninger

Strøjer Tegl bestræber sig altid på at levere 1. klasses service og kvalitet. Skulle leverede produkter
ikke svare til forventningerne, bedes du kontakte os hurtigst muligt og før opmuring påbegyndes.

Leveringsguide

Ordren

• Bestil altid overliggere/bjælker samtidig med ordren på mursten,
så er overliggere og mursten fra samme brænding
• Oplys om slamkanten skal op eller ned på overliggerne/bjælkerne
• Som standard har vores overliggere/bjælker slamkanten OPAD
• Oplys forventet afkaldsdato/uge
• Oplys navn og telefonnr. på byggepladsleder/murermester
• Er vognmanden forsinket, kan vi kontakte byggepladsen direkte.

Afkald

• Senest 2 hverdage før ønsket leveringsdato – gerne før, da det giver bedre planlægningsmuligheder
• Oplys evt. aflæsningssted og -form på byggepladsen
• Mulighed for aflæsning med Manitou eller kran. Ved specielle ønsker SKAL det oplyses senest ved afkald.

Kontrollér mursten og overliggere/bjælker ved modtagelse på byggepladsen

• Etiket på murstenspaller er i overensstemmelse med følgeseddel/ordren
• Antal og type overliggere/bjælker er i overensstemmelse med følgeseddel/ordren
• Mursten overholder måltolerance
• Middelværdien for 10 sten danske normalformat skal overholde:
• længde: 225 – 231 mm
• bredde: 105 – 111 mm
• højde: 52 – 56 mm
• Farven og farvespillet er korrekt på leverede mursten
• Sammenlign med produktblad for den leverede sten.
• Farven er korrekt på overliggere/bjælker
• Dyp 2 mursten i vand og sammenlign farven med stenene i overliggeren/bjælken.

Håndtering af overliggere/bjælker på byggepladsen

• Lad overliggerne/bjælkerne blive på leverede paller indtil brug
• Beskyt mod vejrlig ved overdækning med presenninger eller i opvarmet telt
• Følg vejledningen for montering af overliggere

Håndtering af mursten på byggepladsen

• Beskyt stenene mod vejrlig ved overdækning med presenninger
• Plastemballagen er ikke vandtæt

Udførelse

• Kontrollér at murstenen må afsyres før opmuring påbegyndes
• Hvis murstenene må afsyres, så brug så lidt som muligt. Følg vores vejledning og afsyr kun én gang.
• Husk afdækning af nyt opført murværk
• Det danske vejr er lunefuldt – forlad aldrig byggepladsen uden murværket er afdækket.
• Følg altid forskrifterne for korrekt udført murværk
• Se bl.a. vedlagte vejledninger og gå ind på www.mur-tag.dk – her kan du se bl.a. videosekvenser af, hvordan TB-render og pap monteres korrekt.

CE-mærkning

CE-mærkning

Alle teglkonstruktioner fra Strøjer Tegl er fremstillet af kvalitetskontrollerede komponenter og leveres med fyldestgørende dokumentation og beregninger baseret på dimensioneringsværktøjet Murværksprojektering EC6design. Alle vores mursten og tegloverligger/teglbjælker er CE-mærket, som er et bevis for, at vi overholder den fælles europæiske murstensnorm – kaldet EN 771-1.

Ydeevnedeklaration – gældende pr. 1. august 2017

Ydeevnedeklarationerne samler de tidligere overensstemmelseserklæringer og deklarerede værdier i ét overskueligt dokument, der giver dig oplysninger om bl.a. byggevarens identifikationsnummer, anvendelse og væsentlige materielle værdier.

Download ydeevnedeklaration

Download ydeevnedeklaration for tegloverligger til kompositbjælker

Download ydeevnedeklaration for præfabrikerede murværksbjælker

Hent Muros “CE-mærkning af murværksmaterialer”

Teknisk information

Murerhåndbogen

Beskrivelse af de grundlæggende metoder og materialer til muret byggeri.

Download murerhåndbogen

Vintermuring

Download “Vejledning i vintermuring fra MURO”

Leverandørbrugsanvisning

Download Leverandørbrugsanvisning

3. parts verificeret EPD

Download 3. parts verificeret EPD

3rd party verified EPD

Download 3rd party verified EPD

Vejledninger

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke lagervarer, men produceres kun til ordrer. Kunden har aftagerpligt på
bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang.
Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten.
Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af
planen afholder kunden omkostninger til ekstern
oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering
af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

X
Share This