strøjer tegl søg

Særlige leveringsbetingelser

Disse varer er ikke på lager. Kunden har aftagerpligt på bestilt mængde. Leveringstid oplyses fra gang til gang. Bestillingsmængde: minimum 100.000 sten. Leveringsplan aftales pr. projekt. Ved overskridelse af planen afholder kunden omkostninger til ekstern oplagring. Strøjer Tegl forbeholder sig ret til fakturering af den samlede ordre, ved overskridelse af leveringsplanen.

Share This